Entreprenant teori og metode

 


 

TEORI


 

ARTIKlLER:

What makes entrepreneurs entrepreneurial?
Saras D. Sarasvathy

Associate Professor
The Darden Graduate School of Business Administration University of Virginia

sarasvathys@darden.virginia.edu

BØGER LÆST:

IMG_3310    IMG_3309 METODE:


Sarasvathy beskriver og udfolder fem principper, som gør sig gældende i den effetuelle logik. Hun understreger at entreprenører lærer på den hårde måde, at de mest interessante foretagsomheder bliver skabt i et felt hvor fremtiden er både ukendt og uforudsigelig. Denne pointe stemmer overens med de entreprenante erfaringer, vi har gjort os tidligere. Da vi på kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi er blevet bekendte med Sarasvaty og effectuation logikken, finder vi det relevant at bruge principperne som bevidste redskaber til at tænke med – et strategisk værktøj der forener tanke og handling i sin anvendelse. De fem principper i effectuation logikken er; Bird in the hand, Affordable loss, Patchwork Quilt, Lemonade, Pilot-in-the-plane.

En aktiv brug og anvendelse af disse principper muliggør en øget bevidsthed omkring, hvilke komponenter der er i spil i forbindelse med processuel foretagsomhed. Vores antagelse er, at vi ved at anvende principperne i effetuation logikken, konkret og bevidst relateret til nærværende produktspeciale, kan imødekomme vores entreprenørielle proces på en måde, hvor vores entreprenørielle udvikling bliver mere transparent og virkningsfuld. En bevidst brug af principperne muliggør en øget læringstransfer. Drivkraften og motivationen i denne tilgang til foretagsomhed ligger ikke udelukkende i den afsluttende entreprenante succes, processen er ligeledes et mål i sig selv.

 

De fem principper i effectuation logikken (–afsnit som knytter principperne præcist sammen med os og målsætningen med produktspecialet)

De fem principper i Effectuation logikken centrer sig om nogle konkrete spørgsmål og tematikker, samt øvelser og skridt, som vi anvender relateret til nærværende produktspeciale.

 

IMG_0479

Bird in the hand principle

Bird in the hand principle; Det første princip i effectuation logikken, er det entreprenørielle fundament. Princippet tager udgangspunkt i individets kompetencer, ressourcer og netværk, fremfor at begynde med et forudbestemt mål. Spørgsmålene relateret til dette princip er; hvem er jeg, hvad kan jeg, hvem kender jeg, hvilke midler har jeg?

Det entreprenørielle fundament er afsæt for nye muligheder, virksomheder, organiseringer og produkter er indlejret i unikheden. Your means, er dine ingen kan kopiere dig, du er heller ikke afhængig af andres investeringer og kapital for at komme i gang og tage de første handlingsorienterede skridt.

Vores afsæt for samarbejde omkring nærværende produktspeciale er, at vi ønsker at omsætte vores kunnen til værdiskabende entreprenante handlinger i verden. Vi er to forskellige individer med hver vores unikke erfaringer, ressourcer, netværk og kompetencer. Det vi kan virkeliggøre i samarbejdet omkring produktspecialet, er således betinget af det vi hver især bringer med ind i samarbejdsprojektet og det der opstår i det entreprenante spændingsfelt imellem os.

 

 

 

 

IMG_0484   IMG_0487  IMG_3477

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: