Hemmeligholdelsesaftale I relation til eksekvering af procesdesign den 7. maj 2014  

Hemmeligholdelsesaftale

I relation til eksekvering af procesdesign den 7. maj 2014 

 

Mellem to parter;

 

Mie Otzen og Pernille Kølbæk  (i det følgende kaldet opfinderen)

Oplevelsesøkonomiske Transformationsagenter

Produktspeciale, kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi

mie_otzen@hotmail.com mobil: 25399239

pernillecoolbeck@hotmail.com mobil: 29242837

 

og

 

Culture Works (i det følgende kaldet modtageren)

Ceres Alle 1, 8000 Aarhus C

 

Hemmeligholdelsesaftale indgås mellem ovenstående to parter vedrørende fortrolige oplysninger, i det følgende kaldet Informationen, som modtageren har modtaget eller vil modtage af opfinderen:

 

 1. Informationen er afgivet i form af følgende dokumenter, prototyper eller lignende:

Fortegnelse over udleveret materiale;

 

– Prototype af et konkret procesdesign; udleveret i form af eksekvering af specialdesignet procesfacilitering for Culture Works den 8. maj kl 14-16 2014 i mødelokalet på Ceres.

– Billeder – specialkonstruerede. Billeederne anvendes under procesfacilitering og udleveres efterfølgende.

 

 1. Modtageren forpligter sig til at behandle Informationen på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.
 2. Modtageren har ikke ret til at benytte Informationen på anden måde end forudsat.
 3. Opfinderen har ret til, når han måtte ønske det, at få oplyst, hvorledes modtageren beskytter Informationen mod at blive tilgængelig for uvedkommende.
 4. Modtageren forpligter sig til ikke at overlade Informationen til nogen, han samarbejder med, har som sin ansatte eller lignende, i større udstrækning, end hvad der efter forudsætningerne må anses som nødvendigt eller forsvarligt. Før modtageren i sådanne tilfælde overlader Informationen til andre, skal disse være instrueret om oplysningernes fortrolige karakter, og de skal underskrive en hemmeligholdelseserklæring.
 5. Modtageren skal have indhentet opfinderens skriftlige samtykke, inden Informationen helt eller delvis kan overlades til andre end dem, der er nævnt i ovenstående punkt.
 6. Modtageren skal føre fortegnelse over ansatte eller andre, der helt eller delvis får indblik i de oplysninger, der ligger i Informationen. Fortegnelsen skal være tilgængelig for opfinderen.
 7. Dersom ikke andet er skriftligt aftalt, skal modtageren på opfinderens opfordring straks tilbagelevere det under ovenstående punkt 1 udleverede materiale, der beskriver Informationen.

  Dersom følgende erklæring ikke er undertegnet af opfinderen, har modtageren ikke ret til at kopiere Informationen:

  Opfinderen giver herved modtageren tilladelse til at kopiere eller på anden måde at reproducere det udleverede materiale i den udstrækning, dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig behandling af materialet efter forudsætningerne.

pastedGraphic.png

(Opfinderen)

 1. Denne aftale omfatter ikke

  a. Tekniske eller andre oplysninger, der på det tidspunkt, opfinderen gav Informationen til modtageren, måtte anses som alment kendte, eller som senere bliver alment kendte, uden at modtageren er ansvarlig herfor

  b. Oplysninger om Informationen, som på lovlig måde er kommet modtageren til kendskab direkte eller indirekte gennem andre end opfinderen. Dersom modtageren har sådanne oplysninger, skal disse kort angives her:

 2. Tillægsbestemmelser: (der er ikke tilføjet yderligere bestemmelser)
 3. Modtageren er erstatningspligtig over for opfinderen for eventuelle tab ved brud på denne aftale. Modtagerens erstatningspligt gælder også, dersom bruddet på aftalen er udøvet af tredjemand, der af modtageren helt eller delvis har fået overladt Informationen.
 4. Eventuelle tvister vedrørende denne aftale skal behandles af de sædvanlige domstole i opfinderens hjemland og efter dette lands love.

Dato:

pastedGraphic_1.png

 

pastedGraphic_2.png

(Opfinderen)

 

pastedGraphic_2.png

(Modtageren)

Denne aftale for hemmeligholdelse i opfinderforhold er udarbejdet af og anbefales af NOIS,
Nordiske Opfindelsesstøttende Institutioners Samarbejdsorganisation.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: