Eksekvering

Orkestrering af procesdesign – to problemstillinger i spil  som skal imødekommes i den samme eksekvering:

Vores produkt i produktspecialet er en social intervention i form af et skræddersyet procesdesign. Vi har udarbejdet et procesdesign med afsæt i de værdiskabende praksisser, som vi har erfaring og dermed visdom i relation til jævnfør vores analyse af tidligere processuelle interaktive (interaktionskunst) eksekveringer. Procesdesignet er centreret omkring problemstillingen i relation til vores eksterne samarbejdspartner Culture Works.

”Det er et problem at projektmagere (ledere) sætter lighedstegn mellem oplevelsesøkonomi og forandring, da oplevelsesøkonomisk eksekvering af en begivenhed ikke er lig med forandring.

Hvordan undersøger vi, hvilken værdi det genererer at bruge transformationsøkonomisk logik og strategier i relation til projektmagerne CW, under tilblivelsesprocessen og virkeliggørelsen af WAVE? Hvordan fasciliterer vi en unik transformationsøkonomisk forandringsproces for vores eksterne samarbejdspartner Culture Works, så de gennem aktiv deltagelse erfarer den værdiskabelse reel deltagelse kan tilføre deres forandringsprojekt WAVE?” (citat fra indledeningen)

 

Skræddersyet procesdesign –  en produktbeskrivelse 

Vores produkt i produktspecialet er en social intervention i form af et skræddersyet, iscenesat og oplevelsesbaseret procesdesign. Vi bruger termen procesdesign, da det er en unik proces, som vi har designet målrettet og skræddersyet til at imødekomme problemstillingerne hos  vores eksterne samarbejdspartner Culture Works.

Processen forløb/drejebog/manuskript;

Materialer/ de fysiske elementer og virkemidler; (bord, højtaler, mikrofon, to videokameraer, lys, lyd, memorable hjertesten, billeder stk?, champange og glas)

Tidsrammen er to timer i et mødelokale på Ceres, den 7. Maj 2014 kl. 14-16.

Deltagerne er seks personer fra Culture Works, tre mænd i tyverne, fire kvinder i tyverne.

To procesfacilitatorer; Mie og Pernille, samt en kamerakvinde Julie, der dokumentere hele processen.

1#Processen begynder med at deltagerne bydes velkommen udenfor døren.

De lukkes ind og vores procesdesign aktiveres, ved at deltagerne kommer hen og stiller sig rundt om bordet.

2# Deltagerne bydes velkommen ved bordet til deres egen proces ( vi er her for jeres skyld i er her for WAVE’s skyld).

3# De bliver bedt om at lægge hænderne på bordet og lukke øjnene, for nu at tune ind på WAVE og være til stede lige her lige nu. De lytter til lyden af bølger. De får en fysisk berøring og får en hjertesten i hånden.

4# Deltagerne åbner øjnene. Hvordan var det? (de deler deres oplevelse med hinanden)

5# Billede (lægges op på bordet). Billedet viser deres hjertesten (som de står med i hånden) Disse hjertesten danner en cirkel uden om en stor hjertesten i midten. Hjertestene er placeret i sandet i vandkanten, hvor en bølge ruller ind over dem.

Hvad tænker i når i ser på det billede?

5a# Knyt hånden om jeres hjertesten. Sæt nogle ord på – Hvad har i på hjerte for WAVE?

5b# Hvad betyder det, at det er netop jer? Hvilken styrke ligger der i at i er en gruppe og ikke et individ som projektleder?

6# Billede (ovenstående billede gemmes væk, der lægges et nyt op på bordet). Billedet er en collage med fire forskellige billeder. Et billede viser den store hjertesten fra forrige billede, hjertestenen er placeret i sandet og WAVE er skrevet i sandet. Et billede viser et publikum. Et viser DLG-bygningen. Et billede viser domkirken i Aarhus.

Bevæg jer lige en tur rundt om bordet og se på dette billede. Hvad ser i?

7# Billede (ovenstående billede gemmes væk, der lægges et nyt op på bordet). En deltager får billedet i hænderne – kig på det og send det videre rundt om bordet. Hvad tænker i når i ser det billede?

8# Billede (ovenstående billede gemmes væk, det lægges et nyt op på bordet). Billedet viser en model og ordene fashion, media, art, music. Hvilke tanker får i, når i ser på det billede?

#9 Billede (ovenstående billede gemmes væk). Billedet viser den originale kunster-lort på dåse –med teksten gammel lort på ny dåse? Billedet holdes ud i strakt arm af facilitator, op foran ansigtet på hver deltager enkeltvis (facilitator rotere rundt i en cirkelbevægelse, lægger billedet væk da runden er fuldendt). Facilitator forbliver tavs.

# 10 Billede (lægges op på bordet). Billedet viser en and som har hovet under vand og rumpen i vejret. Hvad tænker i på, når i ser det billede?

# 11 Billede (ovenstående billede gemmes væk, det lægges et nyt op på bordet). Billedet viser  DLG bygningen i regnvejr. Hvad tænker i når i ser dette billede? Hvornår er dette billede taget? (i går morges tirsdag d. 6. til deres morgenbriefing i filmbyen). Hvad skete der? Hvad var spørgsmålene fra deltagerne efter jeres præsentation? I viste dem jeres promotionvideo af WAVE, hvad kunne de være i tvivl om efter at have set dem? (specifikationer omkring segmentering og målgruppe for deltagere på handelsplatformen) Hvad viser den video?

# 12 Billeder 7 stk. (ovenstående billede gemmes væk). Billederne er taget i DLG-bygningen til morgenbriefing dagen før. Billederne viser streetart, den rå bygning, historien, farverne – det potentiale som er der allerede. (vi mener det er en stor kontrast til den sort/hvid video som de har produceret fra WAVE’s center location)(her positionerer vi os som vejledere og eksperter – vi mener at disse billeder er de rette identifikationsmarkører for WAVE – det er en provokation/forstyrelse/spejling af at WAVE ikke bekender kulør, hvilket er hele foandringsprojektets omdrejningspunkt og vision). (det virker forhåbentligt som inspirationscards, men vi har også lavet en kreativ kobling, hjulpet deres identitet på vej i forhold til sammenhæng mellem tale og udtryk i kommunikationen – vi viser et konkret alternativ, hvilket gør modsætningen synlig og håndgribelig) (vi vurderer at et stilskift i kommunikationen vi generer meget værdi for dem – lige præcis hvor de er i processen netop nu)

Facilitator giver en deltager alle billederne i hånden – tag et og send videre.

Hvorfor valgte du det billede? – Herefter styres samtalen over i ovenstående aktuelle probelmstilling.

#13 Lyden af en champangeprop der springer! En direkte forstyrrelse og afbrydelse (billederne pakkes værk). Facilitator (Mie) kommer hen til bordet med champange og glas på bakke skænker op, Facilitator (Pernille) tænder lyset i bordet. Vi skruer tiden frem til den 21. August og fejrer WAVE. SKÅL og velkommen til WAVE, skønt at se jer, hvor er det godt at være her! Nyd bevægelsen mærk stemningen! (deltagerne skåler og drikker lidt chanpange)

# 14 Lyset slukkes, glassene stilles på bordet. Backcasting; Vi skruer tiden en uge længere frem, det er en uge siden WAVE blev afholdt. Det var en bragende succes! Stort tillykke med det! Hvorfor var det så stor en succes?

Branchefolkene var vildt imponerede over arrangementet! Hvad var grunden til det?

Deltagerne synes det var mega fedt! Hvorfor det?

Aarhus Kommune og Rethink 2017 er helt oppe at ringe over WAVE! Hvordan kan det være?

WAVE lykkedes med at forandre konceptet modeuge! Hvordan viste det sig?

#15 Afrunding – Tak for jeres deltagelse og engagement. Facilitator går ud af bordet og stiller sig på ydersiden blandt deltagerne. De har en samtale of the record om oplevelsen og processen reflection on action i fællesskab

#16 Afslutning: Facilitator (Mie) laver interview med deltagerne enkeltvis udenfor døren. Op følgende refleksion.

 

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: